<--! --> Chỉ dẫn nộp đơn « TUYỂN SINH « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

TUYỂN SINH

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển sinh, hạn chót nộp đơn và chỉ dẫn làm cho đơn xin nhập học phong phú

Chỉ dẫn nộp đơn

Nộp đơn tuyển sinh rất quan trọng do vậy bạn nên chuẩn bị chu đáo hết mức có thể để giới thiệu về bản thân, thành tích và khát vọng của bạn. Website của trường Đại học California Nguồn là cung cấp thông tin quý giá với những chỉ dẫn về cách tiếp cận viết đơn xin và đặc biệt là viết bài tự luận:

http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/how-to-apply/personal-statement/index.html