<--! --> Sinh viên năm nhất « TUYỂN SINH « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

TUYỂN SINH

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển sinh, hạn chót nộp đơn và chỉ dẫn làm cho đơn xin nhập học phong phú

Sinh viên năm nhất

Nhà trường cung cấp nhiều nguồn thông tin đa dạng dành cho sinh viên năm nhất cùng những thông tin chi tiết về mọi phương diện của quy trình tuyển sinh. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các bạn hãy cùng khám phá qua những kênh thông tin sau đây:

Chuyên trang dành cho những ứng viên triển vọng: http://www.uci.edu/prospective.php

Tuyển sinh: http://www.admissions.uci.edu/

Những câu hỏi thường gặp: http://www.admissions.uci.edu/resources/faq.html

Xuất bản phẩm trên mạng: http://www.admissions.uci.edu/publications/online_publications.html

và đừng quên hai con vật lấy khước của chúng tôi, Peter và Anteater: http://www.uci.edu/peter/

Hiện tại, số lượng sinh viên theo học hệ đại học ở Bren:ICS là 850 sinh viên trong tổng số gần 22.000 sinh viên UC Irvine. GPA bình quân đối với sinh viên năm nhất năm 2010 là 3,89, với điểm số SAT trung bình là 1822.