<--! --> Chuyển tiếp « TUYỂN SINH « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

TUYỂN SINH

Thông tin chi tiết về yêu cầu tuyển sinh, hạn chót nộp đơn và chỉ dẫn làm cho đơn xin nhập học phong phú

Chuyển tiếp

Bren:ICS có những thỏa thuận liên kết với nhiều trường cao đẳng cộng đồng California cho phép bạn tham gia những khóa học để giúp bạn không chỉ đáp ứng được những tiêu chí tuyển sinh mà còn phù hợp với những yêu cầu việc cấp bằng của chúng tôi. Nếu bạn chưa tìm được trường đại học để chuyển tiếp, hãy truy cập www.assist.org để xem những thỏa thuận liên kết mới nhất, đặc biệt là giữa trường cao đẳng cộng đồng của bạn với UC Irvine. Nếu bạn lên kế hoạch đúng, phần lớn các chuyên ngành học của chúng tôi hỗ trợ bạn khi bắt đầu đáp ứng những yêu cầu của chuyên ngành học ở hệ học cao hơn trong khóa học đầu tiên của bạn với tư cách là sinh viên của Bren:ICS và UCI.

Một số trường cao đẳng cộng đồng như Orange Coast College, Long Beach City College, và Fullerton College có một chương trình hợp tác chuyên sâu và trực tiếp hơn với chúng tôi được gọi là Smart-ICS. Để biết thêm thông tin về thỏa thuận này , hãy ghé thăm Khoa Khoa học Điện toán (CS) ở một trong những trường cao đẳng cộng đồng này.

Nhà trường cung cấp nhiều nguồn thông tin đa dạng dành cho sinh viên năm nhất cùng những thông tin chi tiết về mọi phương diện của quy trình tuyển sinh. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các bạn hãy cùng khám phá qua những kênh thông tin sau đây:

Chuyên trang dành cho những ứng viên triển vọng: http://www.uci.edu/prospective.php

Tuyển sinh: http://www.admissions.uci.edu/

Những câu hỏi thường gặp: http://www.admissions.uci.edu/resources/faq.html

Xuất bản phẩm trên mạng: http://www.admissions.uci.edu/publications/online_publications.html

và đừng quên con vật lấy khước của chúng tôi, Peter the Anteater: http://www.uci.edu/peter/

Hiện tại, số lượng sinh viên theo học hệ đại học ở Bren:ICS là 850 sinh viên trong tổng số gần 22.000 sinh viên UC Irvine. GPA bình quân đối với sinh viên năm nhất năm 2010 là 3,89, với điểm số SAT trung bình là 1822.