?>

NGHỀ NGHIỆP

Những việc mà các cựu sinh viên hoàn thành với tấm bằng từ trường Bren:ICS vẫn tiếp tục làm ngay cả chúng tôi không hết bất ngờ

Cựu sinh viên

Ở Bren:ICS, học vấn đưa bạn đến một thế giới nghề nghiệp đa dạng, không chỉ thuộc ngành điện toán. Các cựu sinh viên của chúng tôi làm việc tại nhiều công ty như Pixar, IBM, Yahoo, NASA, Microsoft, Google, Deloitte and Touche, Unisys, Accenture, Merrill Lynch, Blizzard, Broadcom, và nhiều tổ chức nổi tiếng thế giới khác, và đang nắm giữ những chức vụ như Chuyên viên Pháp lý Điện toán (Computer Forensic), Kiến trúc sư Hệ thống Kinh doanh (Business Systems Architect), Kiến trúc sư Phần mềm (Software Architect), Giám đốc Phát triển (Development Manager), Nhà chiến lược Quảng cáo Kỹ thuật số (Digital Advertising Strategist), Luật sư, Cố vấn Tinh thần, Tổng Giám đốc Công nghệ, Giám đốc Công nghệ Thông tin, Giám đốc Sản phẩm, Kỹ sư Phần mềm, Lập trình viên/Chuyên viên phân tích, và Chuyên viên Tư vấn.

Các khóa học của chúng tôi đảm bảo một nền tảng vững chắc cho nghề nghiệp yêu cầu sự học hỏi liên tục suốt đời, trang bị cho bạn nguồn tri thức và kỹ năng thiết yếu mà từ đó bạn sẽ tiếp tục mở rộng khả năng và nâng cao năng lực trong sự nghiệp.

Nhiều sinh viên của chúng tôi kết hợp chuyên ngành chính của Bren:ICS với một chuyên ngành phụ trong trường (ví dụ như Tiếng Anh, Tâm lý học, Triết học, Nghiên cứu Sư phạm, Kinh tế học, Hóa học, Nghệ thuật Studio, Nghệ thuật Kỹ thuật số, Trách nhiệm Dân sự và Cộng đồng chỉ là một vài trong nhiều chuyên ngành hiện có ở trường) để đưa họ tới vị trí độc tôn trong nghề nghiệp đã chọn.