<--! --> Sự đa dạng « NGHỀ NGHIỆP « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

NGHỀ NGHIỆP

Những việc mà các cựu sinh viên hoàn thành với tấm bằng từ trường Bren:ICS vẫn tiếp tục làm ngay cả chúng tôi không hết bất ngờ

Sự đa dạng

Bren:ICS cung cấp hơn một trăm khóa học với nhiều chủ đề đa dạng. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều khóa học thuộc (những) lĩnh vực quan tâm của mình, những khóa học không chỉ trang bị cho bạn những kiến thức chủ yếu mà còn giúp bạn đào sâu nghiên cứu các chủ đề. Điều này có nghĩa là những sinh viên đại học có cơ hội nghiên cứu những chủ đề khoa học điện toán cao cấp thường chỉ được đưa vào trong các chương trình cao học ở những tổ chức giảng dạy khác.

Tại sao sự đa dạng và độ sâu của chương trình giảng dạy lại quan trọng để bạn cân nhắc? Một số sinh viên bước chân vào giảng đường đại học với một ý niệm mơ hồ về những gì mà họ muốn học – họ nên có cơ hội định hướng cho mình những chương trình học và tìm cho mình một chương trình phù hợp nhất. Những sinh viên khác bắt đầu cuộc đời sinh viên với một cảm nhận rõ ràng hơn về chuyên ngành học mà họ lựa chọn – họ nên được tạo cơ hội đào sâu và liên tục thử sức mình. Còn những sinh viên khác lại thấy rằng những mối quan tâm của họ thay đổi hay ngày càng định hướng rõ ràng hơn khi trải qua các khóa học bắt buộc của chuyên ngành – họ không nên bị ngăn cản khi theo đuổi những ước mơ.

Danh sách những khóa học phong phú của chúng tôi đảm bảo rằng dù bạn có nhiều mối quan tâm, năng khiếu và tài năng hay định hướng con đường sự nghiệp đến như thế nào đi chăng nữa, bạn sẽ tìm thấy được chương trình học bạn cần.

Sau đây là ví dụ về những lĩnh vực chúng tôi có các chương trình đào tạo đại học chủ chốt:

 • Mạng
 • Điện toán phân bổ (Distributed Computing)
 • Mạng máy tính cao cấp (Advanced Computer Networks)
 • Anh ninh Máy tính và Mạng (Computer and Network Security)
 • Cấu trúc Phần mềm, Tính tương kết và các Hệ phân tán (Software Architectures, Interoperability, and Distributed Systems)
 • Tác động xã hội của ngành điện toán (Social Impacts of Computing )
 • Tương tác Máy tính và Con người (Human Computer Interaction)
 • Phân tích Xã hội của Tin học hóa (Social Analysis of Computerization)
 • Hệ thống Thông tin Tổ chức (Organizational Information Systems)
 • Công nghệ và Kỹ năng (Technology and Literacy)
 • Kỹ thuật Phần mềm (Software Engineering)
 • Thiết kế Phân mềm I và II
 • Phân tích và Thiết kế Yêu cầu (Requirements Analysis and Engineering)
 • Dự án Thiết kế Hệ thống Phần mềm
 • Công cụ và Phương pháp Sản xuất Phần mềm (Software Tools and Methods)
 • Lý thuyết Khoa học Điện toán (Theory of Computer Science)
 • Cấu trúc Dữ liệu Căn bản (Fundamental Data Structures)
 • Thiết kế và Phân tích Thuật toán (Design and Analysis of Algorithms)
 • Ngôn ngữ Hình thức và Automát (Formal Languages and Automatas)
 • Thuật toán Biểu đồ (Graph Algorithms)
 • Đồ họa Máy tính (Computer Graphics)
 • Xử lý Hình ảnh Kỹ thuật số (Digital Image Processing)
 • Dự án Đồ họa Máy tính 3D cao cấp
 • Hình học Điện toán (Computational Geometry)
 • Trực quan hóa Thông tin (Information Visualization)
 • Khoa học Trò chơi Điện toán (Computer Game Science)
 • Trò chơi Điện toán và Xã hội (Computer Games and Society)
 • Công nghệ Trò chơi và Truyền thông Tương tác (Game Technologies and Interactive Media)
 • Trò chơi trên điện thoại di động và trò chơi phổ dụng (Mobile and Ubiquitous Games)
 • Hệ thống trò chơi đa người chơi (Multiplayer Game Systems)