?>

NGHỀ NGHIỆP

Những việc mà các cựu sinh viên hoàn thành với tấm bằng từ trường Bren:ICS vẫn tiếp tục làm ngay cả chúng tôi không hết bất ngờ

Thực tập

Thực tập là yếu tố then chốt trong quá trình sinh viên chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động. Chương trình thực tập cung cấp cho bạn trải nghiệm quý giá về quy trình xây dựng và triển khai dự án trong thế giới thực, tạo cho bạn cơ hội thử nghiệm những thực tiễn của nghề nghiệp tương lai, và giúp bạn có một sơ yếu lý lịch với sức cạnh tranh cao. Phần lớn các sinh viên năm ba và những sinh viên năm cuối của Bren:ICS dành khoảng thời gian nghỉ hè của mình để tham gia chương trình thực tập, và trong số đó có cả những sinh viên năm thứ hai, và thậm chí cả sinh viên năm thứ nhất cũng tham gia chương trình này.

Nhờ có môi trường công nghệ cao xung quanh khuôn viên đại học UC Irvine, nhiều chương trình thực tập địa phương được xây dựng, nhưng cũng có một vài sinh viên di chuyển đến những vùng khác để theo đuổi những chương trình mà họ quan tâm.