?>

NGHỀ NGHIỆP

Những việc mà các cựu sinh viên hoàn thành với tấm bằng từ trường Bren:ICS vẫn tiếp tục làm ngay cả chúng tôi không hết bất ngờ

Cơ hội việc làm

Nhu cầu tuyển dụng từ thị trường việc làm rất cao đối với các sinh viên tốt nghiệp đại học Bren:ICS. Nghề nghiệp thuộc lĩnh vực điện toán đang có nhu cầu cao, và hiện có nhiều chương trình cấp bằng đa dạng giúp cho các sinh viên thích ứng với mọi nghề nghiệp thuộc lĩnh vực điện toán mà họ ưa thích. Thông thường, nhà tuyển dụng dành sự chú ý tới văn bằng mang tính độc nhất với hàng loạt khóa học được cung cấp trong chương trình cấp bằng đó.

Nhiều nguồn giới thiệu đa dạng đều dẫn tới một thị trường việc làm rất được ưa chuộng: