<--! --> Ban Sự vụ Sinh viên « LIÊN HỆ « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi

Ban Sự vụ Sinh viên

Các chuyên gia tư vấn học tập của Bren:ICS hỗ trợ sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành học ở Bren:ICS, từ lúc bắt đầu bước chân vào trường cho đến khi kết thúc chương trình học. Hoạt động tư vấn giáo dục tại trường bắt đầu bằng chương trình định hướng mùa hè, khi đó các cố vấn sẽ giúp đỡ những sinh viên mới trực quan ra kế hoạch học tập của mình và hướng dẫn họ hoàn thành quá trình đăng ký trực tuyến để tham gia các lớp học của học kỳ mùa thu. Thông qua danh sách lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên, các tư vấn viên của Bren:ICS sẽ hỗ trợ sinh viên định rõ và thiết lập mục tiêu học tập và nghề nghiệp, xác định những đường hướng hiệu quả nhất để đạt được những yêu cầu của chương trình cấp bằng, và định kỳ kiểm tra sự tiến bộ trong quá học tập. Đội ngũ chuyên gia tư vấn cũng tài trợ các cuộc hội thảo để các sinh viên Bren:ICS tìm hiểu về các chủ đề như khám phá nghề nghiệp, chương trình thực tập, tìm một giảng viên hướng dẫn riêng, và chuẩn bị đáp ứng các tiêu chí học cao học. Đội ngũ chuyên gia tư vấn học tập của Bren:ICS hỗ trợ qua các cuộc hẹn gặp riêng, tư vấn cho những sinh viên đến trực tiếp tại văn phòng và qua email.

ICS 1, Suite 352 (tìm tòa nhà số 302 trên bản đồ khuôn viên trường tại đây: http://www.uci.edu/campusmap/
(949) 824-5156

ucounsel@uci.edu

Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9 giờ sángđến 12 giờ trưa và từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

Những ứng của viên tiềm năng cũng có thể gọi điện theo số (949) 824-5156 để đặt lịch hẹn với chuyên gia tư vấn học tập để tìm hiểu thêm về những tùy chọn về chương trình cấp bằng khác nhau và chương trình nào có thể phù hợp nhất với mong muốn về học vấn và nghề nghiệp của họ.

Ban Sự vụ Sinh viên Ban Sự vụ Sinh viên