?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Khoa học & Kỹ thuật Điện toán

Là một chương trình đào tạo hợp tác với Đại học Kỹ nghệ Henry Samueli, chuyên ngành này là sự hòa trộn giữa khoa học điện toán và kỹ thuật điện toán. Chuyên ngành có một sự định hướng cụ thể tới phần cứng bằng những khóa học ví dụ như thiết kế mạch điện, thiết kế mạng, xử lý tín hiệu kỹ thuật số và thiết kế VLSI, nhưng cũng đề cập đến những kỹ thuật phần mềm cần thiết để vận hành phần cứng bằng những khóa học như hệ điều hành và hệ thống nhúng.

Các thiết bị nhúng đang ngày càng thúc đẩy sự cải tiến đối với những hàng hóa và sản phẩm tiêu dùng, và chúng thường được sử dụng với số lượng lớn để hình thành một mạng lưới cảm biến theo dõi thời tiết, môi trường, cấu trúc vật lý, v.v... Những sinh viên có mong muốn tìm hiểu những thiết bị đó được thiết kế và xây dựng như thế nào nên khám phá chuyên ngành này.