?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Khoa học Điện toán

Chuyên ngành khoa học điện toán tập trung vào những nguyên tắc điện toán hình thành nên thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay và cung cấp những tri thức nền tảng vững chắc giúp cho sinh viên sẵn sàng đảm nhận các yêu cầu nghề nghiệp đa dạng trong lĩnh vực điện toán.

Sinh viên được lĩnh hội một sự cân bằng kiến thức về cấu trúc và các hệ thống ở tầm thấp, cơ sở hạ tầng ở tầm trung như ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu và mạng với những chủ đề ở tầm cao như tri thức nhân tạo, đồ họa máy tính và an ninh mạng. Những khóa học kế tiếp sẽ giúp các sinh viên có thể tập trung vào một hoặc nhiều chủ đề định hướng như vậy.

Khoa học Điện toán Khoa học Điện toán