?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Ngành học tiền chính thức

Những sinh viên năm nhất có những mối quan tâm khác nhau trong lĩnh vực khoa học điện toán và công nghệ thông tin và muốn khám phá trước khi quyết tâm theo đuổi một chuyên ngành cụ thể thì có thể nộp đơn xin theo học Ngành học tiền chính thức được gọi là ICS Undeclared.

Tùy chọn này cho phép các sinh viên năm nhất tận dụng mọi lợi ích của một sinh viên Bren:ICS, như được tiếp cận tới cố vấn học tập để được giúp đỡ xây dựng kế hoạch học tập năm đầu, trong đó bao gồm một loạt chương trình học về khoa học điện toán phân ban thấp hơn và những khóa học về toán học thông dụng đối với mọi chuyên ngành và mang đến cho bạn một ý niệm về chuyên ngành được giảng dạy ở Bren:ICS.

Xin lưu ý rằng những sinh viên quan tâm đến chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Điện toán nên bắt đầu đăng ký theo học chuyên ngành này khi nhập học vào trường UCI vì đây là chuyên ngành có cấu trúc bài giảng kiến thức chuyên sâu.

Những số liệu nhanh

Bạn có biết?
Theo thống kê của CNBC, trong số 10 bằng cử nhân được trả lương cao nhất thì trong số đó Bren:ICS cấp ba bằng? Hãy xem danh sách đầy đủ tại đây.