<--! --> Tin học « BẰNG CẤP « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Tin học

Chuyên ngành này giảng dạy phương thức thiết kế, phát triển và đánh giá các ứng dụng phần mềm tập trung vào cách thức và địa điểm triển khai phần mềm trong thế giới thực.

Trải nghiệm qua những ví dụ ở thế giới thực và các nghiên cứu theo từng trường hợp trong suốt khóa học, các sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng vững chắc về công nghệ và thiết kế phần mềm, giao tiếp con người-máy tính, làm việc theo nhóm có sự hỗ trợ của máy tính, trực quan hóa thông tin, và ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với các tổ chức và xã hội.

Chúng ta sống trong một xã hội kỹ thuật số và như thế chúng ta liên tục tương tác với phần mềm và phần mềm chi phối những xu hướng vận động của chúng ta. Những sinh viên ham thích thiết kế và quan tâm nghiên cứu cách thiết kế những hệ thống phần mềm hiệu quả và hữu dụng nên đăng ký theo học chuyên ngành này.

Lớp đầu tiên tốt nghiệp chuyên ngành Tin học, 2008