<--! --> Chuyên ngành phụ « BẰNG CẤP « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Chuyên ngành phụ

Những sinh viên có mong muốn bổ sung một bằng cấp Bren:ICS hay bất cứ bằng cử nhân UCI nào, dù là về nghệ thuật hay khoa học sinh vật học hay bất cứ môn học nào khác, sẽ thấy chương trình chuyên ngành phụ này củng cố thêm học vấn đại học của họ.

  • Điện toán Y sinh học:Chuyên ngành phụ này củng cố thêm năng lực của sinh viên về lĩnh vực điện toán áp dụng vào những bài toán sinh vật học và dữ liệu, cũng như trang bị cho họ những kiến thức nền tảng về khoa học sự sống từ quan điểm khoa học điện toán.
  • Hệ thống Thông tin Kỹ thuật số:Chuyên ngành phụ này được thiết kế dành cho những sinh viên muốn tìm hiểu thêm về các hệ thống thông tin, thao tác điện toán, và giao tiếp kỹ thuật số nhưng không hẳn sẽ trở thành các nhà lập trình viên máy tính.
  • Tin học: Chuyên ngành phụ này đặc biệt chú trọng vào tìm hiểu mối quan hệ giữa hệ thống máy tính và con người, và cách thức những mối quan hệ này phải được thiết lập trong cấu trúc thông tin và thiết kế phần mềm.
  • Khoa học Thông tin và Điện toán:Chuyên ngành phụ này củng cố thêm khả năng của sinh viên về lĩnh vực công nghệ điện toán và kỹ năng lập trình, đồng thời trang bị cho họ những kiến thức nền tảng về khoa học điện toán.
  • Thống kê học: Chuyên ngành phụ này được thiết kế nhằm đưa các sinh viên tiếp cận tới cả lý thuyết và thực tiễn thống kê.