<--! --> Tổng Quát « BẰNG CẤP « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

BẰNG CẤP

Các chuyên ngành đa dạng của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu học tập của bạn

Tổng Quát

Lĩnh vực khoa học điện toán tiếp tục phát triển nhanh chóng vì những khả năng kỹ thuật và những lĩnh vực ứng dụng mới luôn luôn xuất hiện. Học vấn của bạn phải bắt kịp và đưa bạn đến một nghề nghiệp thú vị và thích đáng. Chương trình học chỉ cấp một bằng có thể không có khả năng đáp ứng được nhu cầu của thực tế là lĩnh vực ứng dụng đang ngày càng trở nên rộng lớn và đa dạng. Bren:ICS được cả thế giới biết đến với lịch sử lâu dài của các chương trình giáo dục cải tiến, và vẫn tiếp tục phát huy truyền thống này cho tới ngày hôm nay với bảy ngành học được sắp xếp hợp lý để cho bạn lựa chọn theo học.

Tất cả các ngành học đều có chung một nền móng vững chắc mà từ đó từng phân ngành học cung cấp cho bạn một chương trình giảng dạy hiện đại, đáp ứng nhu cầu với hàng loạt các khóa học ngày càng được mở rộng; nội dung các khóa học liên tục được sàng lọc kỹ lưỡng và cập nhật để truyền tải những kiến thức mới nhất cho sinh viên.

Các cố vấn học tập của chúng tôi có thể hỗ trợ bạn chọn lựa chuyên ngành phù hợp. Vì các chuyên ngành của chúng tôi được xây dựng trên một phương châm cốt lõi nên bạn có thể thay đổi các chuyên ngành trong năm đầu hoặc đầu năm thứ hai mà không phải học thêm bất cứ lớp học chuyển tiếp nào.

Để so sánh trực tiếp nhiều chuyên ngành khác nhau: Hãy nhấp chuột vào đây.