?>

CƠ HỘI

Chương trình đào tạo của Bren:ICS đem đến cho bạn không chỉ những kiến thức trên giảng đường

Chương trình danh dự

UCI cung cấp một chương trình danh dự sôi nổi (CHP, Chương trình Danh dự Liên trường - Campuswide Honors Program), trong đó các sinh viên trường Bren:ICS hội đủ điều kiện tham gia. Chương trình này tổ chức các sự kiện có chọn lọc, dịch vụ gia sư đồng môn, khuôn viên “tụ tập” nơi bạn và bạn học, những sinh viên tham gia chương trình danh dự cùng nhau tụ họp, làm việc và giao tiếp với nhau, chia sẻ nhà ở theo chương trình danh dự và những cơ hội nghiên cứu đặc biệt. Bren:ICS đã gây dựng được hình ảnh nổi bật trong chương trình CHP.

Bren:ICS cũng cung cấp loạt chương trình danh dự của riêng mình. Những sinh viên năm áp chót và các sinh viên năm cuối có cơ hội tìm hiểu về quy trình nghiên cứu và tham gia vào các công việc đòi hỏi kiến thức và kỹ năng cao cấp với một cố vấn của khoa. Những sinh viên được nhận vào chương trình đều tham gia vào các cuộc hội thảo danh dự, thực hiện nghiên cứu độc lập dưới sự hướng dẫn của một cố vấn khoa (tối thiểu là hai học kỳ), và viết bài luận để cố vấn khoa và Giám đốc Khoa phụ trách Chương trình Danh dự duyệt xét.

Chương trình Danh dự Liên trường