?>

CƠ HỘI

Chương trình đào tạo của Bren:ICS đem đến cho bạn không chỉ những kiến thức trên giảng đường

Nghiên cứu

Mỗi học kỳ ở Bren:ICS, nhiều sinh viên theo học hệ đại học (kể cả sinh viên năm nhất và năm thứ hai) tham gia thực hiện các dự án nghiên cứu với đội ngũ giảng viên. Không có yêu cầu tiên quyết. Một khi bạn và một vị giáo sư đồng ý làm việc cùng nhau, bạn có thể làm việc với vị giáo sư này bao lâu cũng được.

Khi làm việc trực tiếp với các giáo sư, bạn không chỉ cảm nhận được công việc nghiên cứu như thế nào mà còn hình dung được nghiên cứu bậc cao học sẽ như thế nào. Nhiều sinh viên đại học không chỉ làm việc trực tiếp với giảng viên trong đội ngũ cán bộ giảng dạy, mà còn làm việc chặt chẽ với những nghiên cứu sinh đang theo học Tiến sĩ và Thạc sĩ được giảng viên trong đội ngũ cán bộ giảng dạy tuyển dụng.

Bạn trở thành một phần của đội ngũ những nghiên cứu sinh đó. Những nhà nghiên cứu đang còn đang là sinh viên đại học được đứng tên đồng tác giả trên các xuất bản phẩm khoa học là điều ít có. Nhưng trên thực tế đã có một số sinh viên với sự nỗ lực hết sức mình và đã trở thành các tác giả.

Với tư cách là nhà nghiên cứu đang còn là sinh viên đại học, bạn sẽ có cơ hội nâng cao các kỹ năng xử lý những vấn đề phức tạp hiện vẫn còn đang được đưa ra tranh luận, và bạn hiểu được những gì đóng góp nên sự thành công của dự án nghiên cứu. Tham gia vào chương trình nghiên cứu hệ đại học cũng giúp rộng mở con đường theo học hệ cao học hoặc đào tạo chuyên nghiệp (Quản trị kinh doanh, Luật.vv...). Các cựu sinh viên của chúng tôi đạt được thành tích cao tại các trường Đại học Stanford, UCLA, UC Berkeley, UC San Diego, Carnegie Mellon University, Georgia Tech, Columbia, Harvard, MIT, và nhiều trường khác.

HIPerWall của UCI có thể hiển thị ở độ phân giải 25600x8000