?>

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Cuộc sống của chính bạn!

Các tổ chức trong trường Bren:ICS

Các sinh viên của Bren:ICS thành lập, dẫn dắt và tham gia vào các tổ chức sinh viên thu hút được sự quan tâm, đặc biệt là những sinh viên đang theo học chuyên ngành điện toán hoặc công nghệ chuyên sâu, ví dụ như:

  • Đại sứ Sinh viên Bren:ICS
  • Hội đồng Sinh viên Bren:ICS
  • Hiệp hội Sinh viên Tin học
  • Hội Sinh viên Công nghệ Thông tin
  • Hội Nữ Kỹ Sư
  • Câu lạc bộ Phát triển Trò chơi Video
  • Hội vì sự phát triển của Phụ nữ trong lĩnh vực Khoa học Thông tin và Điện toán

Các câu lạc bộ sinh viên lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện trong đó bao gồm các sự kiện mang tính xã hội, những phiên họp công bố thông tin của công ty, các sự kiện tuyển dụng, các cuộc thi trò chơi, và những nỗ lực phục vụ cộng đồng.