?>

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Cuộc sống của chính bạn!

Hòa nhập cộng đồng học tập

Lần đầu tiên đặt chân đến khuôn viên trường UCI, bạn sẽ thấy đây là một nơi khá rộng lớn. Hầu hết các sinh viên đang theo học nơi đây sẽ mách cho bạn cách gắn bó và cảm thấy khuôn viên trường nhỏ hơn là hãy tham gia một câu lạc bộ sinh viên. Dành một vài phút duyệt thông tin từ cơ sở dữ liệu của Dean of Student với hơn 300 tổ chức sinh viên đã đăng ký để hình dung được những hình thức tham gia và các hoạt động khiến bạn quan tâm khi học tập tại UCI: http://www.campusorgs.uci.edu/.

Nhiều cơ hội hiện có để bạn tìm hiểu và thực hành những kỹ năng lãnh đạo, cả trong cộng đồng UCI (ví dụ như Chính phủ Sinh viên, Quản trị Nhà ở) và trong các tổ chức do sinh viên điều hành ở Bren:ICS.

Bạn toàn quyền quyết định về những hình thức tham gia, nhóm làm việc và về những trải nghiệm lãnh đạo mà bạn muốn đạt được trong quá trình bạn tìm cho mình một vị trí trong cộng đồng UCI.

Hòa nhập vào cộng đồng học tập Hòa nhập vào cộng đồng học tập