<--! --> Tính đa dạng « ĐỜI SỐNG SINH VIÊN « BREN: Khoa học Thông tin và Điện toán « Đại học California Irvine ?>

ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Cuộc sống của chính bạn!

Tính đa dạng

Tập thể sinh viên UC Irvine rất đa dạng, vì thế bạn sẽ có nhiều cơ hội học tập, giao lưu với những sinh viên đến từ nhiều nền văn hóa và có những trải nghiệm khác nhau để hỗ trợ, bổ sung, thử thách, nâng cao và mở rộng sự hiểu biết của bạn về phương pháp học tập, cách sống và làm việc trong một xã hội đa văn hóa.

Ngay cả trong cộng đồng sinh viên Bren:ICS ở quy mô nhỏ hơn thì sự đa dạng cũng thể hiện rõ qua các nền văn hóa và những mối quan tâm – được minh chứng qua sự tham gia của họ vào các hoạt động ngoại khóa bao gồm những hoạt động ca múa, điền kinh, nghệ thuật sân khấu, dịch vụ cộng đồng, ROTC, các tổ chức ký tự Hy Lạp, hội nhóm sắc tộc/văn hóa, và vai trò lãnh đạo trong các câu lạc bộ và tổ chức sinh viên.

Những thiếu nữ đến thăm trường UC Irvine Những thiếu nữ đến thăm trường UC Irvine