?>

UC Irvine

UC Irvine là nơi hội tụ của một cộng đồng phong phú và đa dạng

Đại học Bren

Khi thành lập trường khoa học điện toán đầu tiên trong hệ thống Đại học California vào năm 2002, UC Irvine đã dốc sức đầu tư cho tương lai để thể hiện quyết tâm lịch sử của mình là nâng cao nấc thang ưu việt trong giảng dạy.

Trường Đại học Bren ban đầu là một khoa được thành lập vào năm 1968. Hơn 35 năm sau, khoa được chính thức công nhận là một trường – và vào tháng Sáu năm 2004, trường được đổi tên thành Trường Đại học Khoa học Thông tin và Điện toán Donald Bren (Donald Bren School of Information and Computer Sciences) để ghi nhận sự đóng góp hào phóng và vai trò lãnh đạo mang tầm chiến lược của Donald Bren.

Với tư cách là một trường tư chỉ tập trung đào tạo khoa học thông tin và điện toán, trường Đại học Bren có một triển vọng vô song về các ngành công nghệ thông tin, tạo chúng tôi một nền tảng rộng lớn mà từ đó xây dựng nên các chương trình giáo dục và những sáng kiến nghiên cứu mở ra nhiều lĩnh vực ứng dụng của chuyên ngành điện toán; từ các mạch điện và các hệ thống đến kỹ thuật phần mềm và những phương diện nhân sinh của lĩnh vực điện toán.

Bằng việc kết hợp nghiên cứu với giáo dục trong nhiều ngành học khác nhau, trường Đại học Bren đang dẫn đầu những nỗ lực liên ngành học thuật để đáp ứng những thách thức của tương lai.

Tải về máy Bren:10, mười lý do chính để bạn theo học tại Bren:ICS: Hãy nhấp chuột vào đây.