?>

UC Irvine

UC Irvine là nơi hội tụ của một cộng đồng phong phú và đa dạng

Dịch vụ Sinh viên

Trường cung cấp cho các sinh viên hàng loạt những chương trình toàn diện và các dịch vụ được thiết kế để giúp các sinh viên tối đa hóa trải nghiệm học tập của họ ở UCI bằng cách:

  • củng cố các kỹ năng thành công của sinh viên;
  • tạo điều kiện cho nhu cầu tham gia và khả năng lãnh đạo của sinh viên; và
  • bảo vệ và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và quan hệ xã hội của sinh viên.

Những dịch vụ này được cung cấp miễn phí cho các sinh viên đã đăng ký, để tìm hiểu thêm về các dịch vụ hãy truy cập: http://www.admissions.uci.edu/campus_life/student_services.html