Berger family

1 Salomon BERGER
 + Goldy 
 2x Albert BERGER          1797-99 - 1853 #258
  + Amalia KOHN          1804-05
     married 1828 #39
   3o Hanna BERGER         1830 #276
   3x Salomon BERGER        1832 #199
   3x Moyzes Zelig BERGER     1834 #285 - 1883-1900
  ?? + Chaja Breindel FLEISCHER  1835 Krakow
  ?? 4o Itel BERGER        Apr 1, 1859 #2186
  ??  * Samuel Nathan NAHZU   1858-59 Lezajska
  ??     married Jul 8, 1883 #67
  ?? 4x Herschel BERGER      Oct 15, 1860 #2727 - Sep 14, 1861 #319
  ?? 4o Channa BERGER       Feb 10, 1863 #165
  ?? 4o Perl Leie BERGER     Oct 21, 1865 #563
  ??  * Mojzesz Samuel GOLDFLUSS Apr 10, 1863 Klasno pow. Wieliczka
  ??     married Feb 2, 1893 #76
  ??   5o Reizel Mindel GOLDFLUSS   Aug 15, 1890 #538
  ??    * Dawid PFEFFERBERG   Jul 22, 1887 #429
  ??       banns 1912 #47
  ??      FAMILY LISTING
  ??   5o Sali GOLDFLUSS     Nov 18, 1891 #793
  ??    * Sussel FEUERSTEIN   Jul 2, 1884 Swoszowice - after 1933
  ??       married Oct 17, 1915 Krakow
  ??      FAMILY LISTING
  ??   5x Hirsch GOLDFLUSS    Dec 3, 1892 #844 - after 1935
  ??    + Malka Chaja SPIRA   Apr 10, 1900 #242
  ??       married May 25, 1921 Podgorze
  ??   5x Abraham GOLDFLUSS   Sep 1, 1894 #582
  ??   5x Joachim Izrael GOLDFLUSS Sep 4, 1897 #619
  ??    + Betta LUSTBADER    Prokocim
  ??       married Prog.Syn 1919 #452
  ??   5o Jetti GOLDFLUSS    Mar 1, 1903 Podgorze
  ??   5x Wilhelm GOLDFLUSS   Feb 26, 1905 Podgorze
  ?? 4x Abraham Isak BERGER    1867* #204 - 1867 #277
  ?? 4x Berl BERGER        Sep 3, 1868 #603
  ?? 4x Kalman Mayer BERGER    Aug 5, 1870 #513
  ?? 4o Roza BERGER        Mar 18, 1877 #183
  ??  * Salomon ROSLER      Jan 21, 1874 #173
  ??     married Jul 5, 1898 #112
  ??    FAMILY LISTING
   3o Franciszka BERGER      May 13, 1837 #228
   3o Henryeta BERGER       Apr 14, 1840 #194


1 Samuel BERGER ?c1784 - ?Feb 12, 1870 #58 + Dverli 2x Kopel BERGER 1811 - before 1870 + Channe TASCHNER (1809) Jul 1, 1802 Krakow - 1846 #366 married 1834 #53 3x Moyzes Lewek BERGER 1835 #318 - 1836 #282 3x Abraham Jakob BERGER Apr 19, 1837 #199 3o Gnendel BERGER Apr 19, 1839 #207 * Abraham KESSLER Apr 20, 1833 #134 married May 23, 1887 #85 FAMILY LISTING 3x Wigdor BERGER 1843 #406 - 1844 #179 + Chaja KOPS 1820 - Mar 27, 1879 #97 3x Wolff Hirsz BERGER Aug 15, 1847 #313 - 1848 #244 3o Brucha BERGER Oct 14, 1848 #365 * Alexander Dawid APOTHEKER 1853-54 Zalobin married Jun 23, 1880 #44 4o Doba APOTHEKER Dec 26, 1878 #842 * Baruch Dawid DRENGER Aug 1877 Bochnia married Feb 24, 1903 #37 5x Saul DRENGER Jun 22, 1904 #467 5x Mojzesz DRENGER Jan 19, 1906 #104 5o Lea DRENGER 5x Israel DRENGER 5x Yossef DRENGER 4x Kopel APOTHEKER Oct 15, 1880 #629 4o Roza APOTHEKER Nov 25, 1882 #756 * Simche HECHT 1880 Sieniawa married Apr 11, 1909 #79 5o Lipka HECHT Sep 14, 1909 #633 5o Lea HECHT Nov 12, 1910 Krakow 5x Saul HECHT Feb 22, 1919 5x Jakob HECHT Jan 21, 1921 5x Mendel HECHT Nov 11, 1924 4x Pinkus APOTHEKER Jan 25, 1886 #79 + Keile MEIER Niepolomice banns 1915 #92 4x Juda APOTHEKER Jul 12, 1888 #430 - Jul 24, 1888 #269 4o Chaja APOTHEKER Feb 14, 1890 #127 3x Daniel BERGER Aug 31, 1850 #363 3x son BERGER - 1852 #404 3o Sara BERGER Nov 14, 1854 (1855 #231) - 1915 Kansas City, Australia * Jozef Hirsch WEISSBERGER 1851 Zerkow pow Brzesko - 1912 #4197 Sydney, Australia (Israel+Gertrude) married Mar 15, 1880 #17 some info from jwhiteman01@gmail.com 4o Chaja WEISSBERGER May 1, 1880 #239 4x Kopel WEISSBERGER Oct 2, 1881 #563 - Mar 21, 1882 #107 4o Feigel WEISSBERGER 1883 #283 Sydney * Manny W MICHAEL married 1899 #4885 Sydney 5o Getel MICHAEL 1900 #25015 Paddington (?Australia) 5x Aaron MICHAEL 1902 #24893 Paddington (?Australia) * Leopold COHEN 1885 #20362 Grafton (remarr. 1913) married 1912 #12306 Sydney 4x Jonas WEISSBERGER 1884 #2674 Sydney + Rachel A GOLDSMID married 1907 #12015 Waverly 5o Gladys WEISSBERGER 1908 #39837 Randwick 4x Samuel WEISSBERGER 1892 #7544 Bourke 3o Rozalia BERGER 1855 Krakow 3o Dresel BERGER (twin) Mar 10, 1859 #1834 3o Diene BERGER (twin) Apr 12, 1859 #1859 3o Chane Lea BERGER 1860/61 Krakow
1 Samuel BERGER 1782-84 + Sara STERN? 1794-95 - 1834 #63 (Zyskind/Alexander/Herszl) 2x Leyb BERGER 1819 #365 2o Jentel BERGER 1824 #334 - 1824 #210 2x Juda BERGER 1826 #404 + Jachet CYPES 1828 #265 married May 24, 1888 #64 3x Chiel BERGER Dec 12, 1855 (1856 #93) 3x Wolf BERGER Jul 19, 1858 #1431 3o Ruchel BERGER Aug 13, 1864 #883 3x Motel BERGER 1869 #161 2x Herschel BERGER 1829 #22 - 1830 #143 2x Nussen BERGER 1831 #53 2o Pessel BERGER 1834 #146 - Feb 22, 1913 #4126 Brooklyn NY * Hirsz BIENENZUCHT 1830 Krakow FAMILY LISTING 2o Scheindel BERGER 1834 #146 - 1834 #61
1 Moyzesz BERGER - before 1822 + Beyli c1767 - 1830 #11 (Leybel) 2x Akiwa BERGER 1794-96 - 1831 #360 + unknown + Sussel KAUFLER 1803 married May 1, 1820 #15 3o Hanna Dwora BERGER 1823 #198 - 1825 #9 3x Moyzesz BERGER 1825 #160 3o Reila BERGER 1827 #246 3x son BERGER 1830 #31 - 1830 #19 3o Rachel BERGER 1831 #162 - 1831 #157 ??2o Mary BERGER 1801-07 - ?Apr 20, 1882 #159 ?? * Szymon Nachum LORENTZ 1807 - 1855-70 ?? FAMILY LISTING 2o Dwora BERGER 1807 - 1822 #251
1 Berk BERGER c1765 - 1835 #331 + Judessa c1767 - 1822 #197 (Szyia) 2x Szaja BERGER 2x Abraham (Abba) BERGER 1803 + Itel SZAJOWICZ 1807 - 1852 #439 (Wigder+Feigel) married 1831 #52 3x Wigder BERGER 1832 #393 - 1836 #146 3x Schaya BERGER 1834 #238 - 1835 #162 3o Feigel BERGER 1836 #275 3x Berek BERGER Sep 15, 1838 #415 + Ester Dwoire SCHWARTZBART Jul 3, 1838 #282 cousins 4o Czewe BERGER Dec 9, 1866 (1867 #159) 4o Sprinze BERGER 1868 #157 - Feb 26, 1870 #77 4x Lippe Hirsz BERGER 1870 #577 - Dec 19, 1871 #389 4o Ite BERGER 1873 #331 4x Lipe Chananje BERGER Apr 24, 1875 #292 - Mar 8, 1876 #77 4x Abraham Alter BERGER Jun 10, 1877 #876 4x Jonas BERGER Feb 1, 1880 #80 - Apr 15, 1880 #162 3x Mojzesz Dawid BERGER 1841 #331 - 1941 Javoshna ?? + Feigel EBERSOHN ?? 4o Szeindel BERGER 1882 ?Oswiecim ?? 4x Abba BERGER ?? + Chaya Gittel SCHOENBERG (Avrohom + Reizel LINKOWSKA) ?? 5o Sara Miriam BERGER - died in childbirth ?? * unknown GOLDFINGER remarr sister ?? 6x Shmilek GOLDFINGER ?? 5o Chana BERGER ?? * unknown GOLDFINGER prev marr sister ?? 6? child stillborn ?? 6x Shimon GOLDFINGER (twin) ?? 6o Feigel GOLDFINGER (twin) ?? 5o Reizel Bracha BERGER - d. at 10 yr ?? 5x Shlomo BERGER ?? 3 sons ?? 5o Itta BERGER - Holocaust ?? * Aron MILLER-NEWMAN ?? 6o Chana NEWMAN - Holocaust ?? 6o Feigel NEWMAN - Holocaust ?? 5o Rivka Regina BERGER 1914 - Jun 2016 ?? * Tzvi Shalom Hershel MILLER-NEWMAN Jun 16, 1915 Oswiecim - Jul 5, 2000 Sharon Springs NY ?? married 1945-47 Germany ?? 6o (Eileen) Chaya Gittel MILLER-NEWMAN May 26, 1948 Germany ?? * Abraham WALZER ?? 1947 ?? 7x Jacob S WALZER ?? Sep 8, 1974 ?? 7? unknown WALZER ?? 7? unknown WALZER ?? 6x Chaim Shimon MILLER-NEWMAN ?? + Bertha DEBAREMDIGER ?? 4 children ?? 6x Abraham Abba MILLER-NEWMAN ?? + Esther Fraydel LICHTER ?? 1 child ?? 6x Yankel Eliazer MILLER-NEWMAN ?? + Esther FISCHER ?? 6 children ?? 6o Judy E MILLER-NEWMAN ?? 6o Faigel MILLER NEWMAN ?? * Mendel GREENWALD Jul 31, 1956 ?? 9 children ?? 5x Samuel BERGER 1918 ?? 4o Itta BERGER ?? * unknown GOLDSTEIN ?? 4o Chane BERGER Oswiecim ?? * Alter KLEINBERGER 1878 #115 Brzesko (MarkusDawid+Ruchel WEISSBART) ?? banns 1902 #186 ?? 5o Sara Marya KLEINBERGER Nov 25, 1902 #775 ?? 5o Frania KLEINBERGER Jan 23, 1904 #63 ?? 5o Gusta KLEINBERGER Dec 28, 1904 #888 ?? 5x Abraham KLEINBERGER Sep 19, 1906 #707 ?? 5o Toni Jetty KLEINBERGER Aug 21, 1908 #615 ?? 5x Arnold KLEINBERGER Jul 14, 1910 #503 ?? 5x Markus KLEINBERGER Dec 16, 1912 #884 ?? 4o Mindel BERGER ?? 4x Schmuel BERGER ?? 4x Beresh BERGER ?? + unknown SHEINGUT 2o Schewa BERGER 1813 * Majer SCHWARTZBART 1812 - Jul 30, 1880 #327 married Jul 26, 1836 #42 FAMILY LISTING
1 Leybel BERGER 1778-79 - 1814 #73 + Scheindel Reizel - after 1834 2o Breindel BERGER 1805 * Man Leybel PAUKER Jul 22, 1798 Krakow - 1851 #189 married Jan 28, 1824 #5 2x Leiwia BERGER Feb 13, 1806 Krakow 2x Abraham Mozes BERGER 1810 - Apr 17, 1880 #165 + Chaja Gitli HAMMERLING 1814 - Jan 7, 1884 #10 married Oct 21, 1834 #76 3x Herschel BERGER 1835 #478 - 1835 #336 3x Michal BERGER 1836 #577 3x Juda Kalman BERGER May 12, 1838 #209 + Baila Gitel EBERSOHN Aug 21, 1844 #395 banns 1915 #55, married Mar 18, 1915 4x Wolf Beer BERGER Apr 15, 1866 Krakow 4o Pessel BERGER 1868 #242 * Anschel (Adolf) KATZ Mar 11, 1862 #212 (Chaim+Ciwia) 5o Cywie KATZ May 12, 1891 #316 5x Chaim KATZ Jan 22, 1894 #40 5o Chaja KATZ Dec 20, 1896 #919 5o Chana KATZ Apr 28, 1899 #309 5x Schachne KATZ Jun 28, 1901 #400 5o Jachet KATZ May 15, 1904 #301 * Chaskel KATZ/ANIS Krakow (Chaim+Ciwia) banns 1912 #302 4o Scheindel Reisel BERGER Dec 1869 (1870 #13) 4x Izachar BERGER 1871 #773 - Apr 26, 1874 #188 4x Schachna BERGER May 17, 1874 #355 4o Chana Dobrisch BERGER Sep 10, 1876 #599 - Apr 16, 1877 #165 4o Sussel BERGER Apr 17, 1878 #237 * Abraham GOLDSCHNEIDER Aug 21, 1875 #515 - Mar 10, 1943 Theresienstadt married Oct 9, 1904 #183 FAMILY LISTING 4o Bluma BERGER (twin) May 15, 1882 #298 4o Rywka BERGER (twin) May 15, 1882 #299 4x Abraham Mojzesz BERGER Jan 23, 1887 #46 - Aug 8, 1888 #295 3x Wolf Hirsch BERGER Oct 26, 1840 #453 3o Bluma Ryfka BERGER 1842 #63 * Berisz /Bernard SACHS Jan 1, 1840 #10 FAMILY LISTING 3o Tauba BERGER Mar 11, 1844 #120 - 1844 #152 3o Rachel BERGER Jul 17, 1845 #362 - 1846 #305 3x Samuel BERGER Oct 13, 1846 #455 3x Szyie BERGER May 14, 1848 #160 - 1849 #726 3x Isaak Dawid BERGER Sep 13, 1849 #358 - 1850 #158 3o Drobna BERGER Jun 28, 1851 #292 * Berek /Bernard HAUBENSTOCK Jun 1849 Ujazd married Aug 14, 1882 #61 FAMILY LISTING 3x Markus BERGER Mar 23, 1853 #145 ?? + Feigel ROSENFELD 1854 ?? 4x Jakob BERGER Oct 17, 1878 #669
Lemann BERGER/FRISCHBROD 1803-06 + Jachwett CIMON 1810-14 (Gedalie) 3x son BERGER 1830 #425 - 1830 #356 3o Liebe FRISCHBROD 1833 #452 3o Leinie Drobne BERGER 1836 #481 3x Gedalie FRISCHBROD Apr 1, 1838 #144 3x Salomon FRISCHBROD Mar 3, 1840 #130 3o Rachel Laia FRISCHBROD 1841 #493 - 1842 #85 3o Feigel BERGER/FRISCHBROD 1843 #175 3x Mordachusz BERGER Oct 28, 1845 #561
Feiwel BERGER c1818 - Mar 21, 1878 #120 + Sara Lea BASZELS /BERDER 1821 - Dec 23, 1869 #539 3x Izaiasz BERGER Oct 8, 1845 #516 - 1846 #91 3o Jachetta BERGER May 13, 1847 #180 * Izaak GEIER 1817-18 - Dec 14, 1887 #514 FAMILY LISTING 3x Aron BERGER Jan 9, 1850 #29 - 1852 #230 3x Hirsch Dawid BERGER Jun 12, 1853 #272 + Roza NEUMAN Jan 12, 1853 Pinczow/Stopnica married Jun 29, 1892 #86 4x Feiwel BERGER Sep 6, 1880 Podgorze 4o Szeindel BERGER Jul 3, 1882 #438 - Nov 29, 1884 #476 4x Majer BERGER Jul 24, 1884 #476 - Jan 23, 1885 #44 4x Mojzesz BERGER Nov 15, 1885 #693 + Helena IMMERGLUCK Sep 24, 1898 Krakow married Prog.Syn 1925 #758 4x Nathan BERGER Jan 31, 1888 #72 4o Sara Lea BERGER Mar 10, 1890 #161 4x Jeruchem BERGER Nov 15, 1891 #799 + Dora LIBAN Krakow banns 1920 #73 4x Jozef BERGER Nov 30, 1893 #763
Jozef BERGER 1806-19 - after 1889 + Riwka LANDWIRTH 1834 - 1872-85 3x Abe BERGER Mar 5, 1860 #2337 + Schewa KOPS Jan 28, 1860 #2279 married Jan 21, 1894 #11 4x Rubin Majer BERGER Feb 6, 1888 #68 4x Jozef Markus BERGER Dec 22, 1890 #879 4x Izak BERGER Jun 6, 1897 #354 3o Sara BERGER May 19, 1862 (1864 #311) * Mojzesz BACHNER Zevierzynca 4x Leizer BACHNER May 31, 1885 #336 - May 14, 1886 #167 4x Aron Beer BACHNER Dec 23, 1886 #792 4o Rywka BACHNER Jun 27, 1889 #387 4o Ester [BACHNER] Nov 29, 1890 #834 3o Eiga BERGER Jun 26, 1864 #780 3x Isaak BERGER Nov 18, 1866 (1867 #373) ?? 3o Jachet BERGER 1867* #64 3o Feigel BERGER 1869 #64 3o Malka BERGER 1870 Dobry pt Limanowa * unknown 4o Roza BERGER Jul 17, 1887 #448 3x Jozue Selig BERGER Aug 6, 1872 (1876 #14) - Jan 26, 1877 #36


 click for KRAKOW WEBSITE        Dan Hirschberg      
If you have questions, comments, or additional information regarding this family,
please contact   dan [at] ics.uci.edu
      Last modified: Jan 12, 2019