Bernhaut family

1 Abba BERNHAUT           1765 - 1825 #97 (Gotzel) {census family 567}
 + Feygel              1768 - 1831 #145 (Aron)
 2x Gotzel BERNHAUT         1786 - before 1833
  + Jentli             c1780 - 1847 #414
   3x Izrael BERNHAUT       - 1832 #208
   3x Gotzel BERNHAUT       - 1833 #82
 2x Raphael BERNHAUT        1789-91 - 1854 #122
  + Malka             1788 (Wolf SZULOMINOWICZ)
     married Aug 11, 1813 #21
   3o Chaja BERNHAUT        1816 - 1819 #144
  + Ester BECK ? GEHORSAM     1801-04 - ? Dec 20, 1858 #1066
   3x Nathan Moyzesz BERNHAUT   1832 #337 - 1833 #92
   3o Feigel BERNHAUT       1834 #39 - 1836 #178
   3x Abba BERNHAUT        - 1836 #200
   3o Hanna Rachel BERNHAUT    Aug 19, 1837 #422
    * Michal ABLESER       c1834 - Nov 6, 1884 #445
    4x Rafael ABLESER      Jan 16, 1861 #2725
    4o Ester ABLESER       Mar 21, 1862 #87
    4x Juda Leib ABLESER     May 26, 1864 #520
    4x Dawid Meilech ABLESER   Oct 25, 1865 #581
    4o Scheindel ABLESER     1868 #399
    4o Drobna ABLESER      1869 #435 - after 1935
     * Pinkus GOLDFLUSS     1865 Klasno - after 1935
        married Dec 13, 1891 #134
      5x Michal GOLDFLUSS    Aug 21, 1891 #574
      5o Scheindel GOLDFLUSS  Dec 18, 1892 #851
       * Isack Eisig FISCHHEIMER Jan 16, 1891 Szczerzec pow. Lwow
          married Jun 15, 1919 #129
      5o Rudolfina GOLDFLUSS  Mar 28, 1894 #210
       * Samuel FEINER     Mar 19, 1876 Biala
       6x Alfred FEINER    Sep 28, 1916 #433 - after 1947
       6o Henriette FEINER  May 22, 1919 Krakow
      5x Lipman GOLDFLUSS    Sep 25, 1895 #619
       + Paulina NORMAN    Dec 12, 1899 Krakow
          banns 1922 #704, married Apr 19, 1922
       6o Ernestyna GOLDFLUSS Mar 16, 1923 Krakow
       6o Janina GOLDFLUSS  May 30, 1927 Krakow
       6o Maryla GOLDFLUSS  Mar 17, 1929 Krakow
      5x Mojzesz Rafal GOLDFLUSS Jul 7, 1897 #446
       + Rebeka ZUCKER     Nov 2, 1904 #754
          married Mar 25, 1923 Krakow
       6x Jozef GOLDFLUSS   May 12, 1925
       6o Anna GOLDFLUSS   May 2, 1928
      5o Sali GOLDFLUSS     Jun 9, 1899 #425
       * Leopold GOLDSTAUB   Jul 4, 1895 Lwow
          banns 1920 #229, married Aug 5, 1920 Krakow
       6o Anna GOLDSTAUB   Nov 9, 1925 Krakow
       6x Bernard GOLDSTAUB  Feb 7, 1929 Krakow
      5x Leon GOLDFLUSS     Aug 6, 1900 #614
       + Roza BONK       Aug 16, 1913 #541
          married Oct 25, 1939 Krakow
      5x Samuel GOLDFLUSS    Dec 1, 1901 #822
       + Cecylia FALLIK    Jun 25, 1904 Moravska Ostrava
          married Nov 29, 1931 Moravska Ostrava
       6x Paul GOLDFLUSS   Jan 16, 1935 Moravska Ostrava
      5x Dawid GOLDFLUSS    Sep 30, 1905 #655 - after 1948
       + Rochme (Irena) FISCH Dec 4, 1906 Karsy - after 1946
          married Nov 14, 1928 Krakow
       6x Jozef Jerzy GOLDFLUSS Aug 10, 1929 Krakow - after 1948
      5x Artur GOLDFLUSS    Jan 16, 1911 #62 - after 1947 Tel Aviv
       + Emilia FEFERMAN    Jun 9, 1916 Krakow
          married Dec 26, 1937 Krakow
    4x Dan ABLESER        May 1872 #358 - Jul 3, 1872 #259
    4o Trane ABLESER       Jan 15, 1874 #40
     * Abraham LIEBFELD     Sep 13, 1878 #569 - after 1929
        married Dec 3, 1905 #215
       FAMILY LISTING
    4x Chaim Israel ABLESER   Sep 7, 1876 #573
     + Sussel FARBER      May 19, 1883 Brzeszcze ad Oswiecim
        married Aug 25, 1903 #166, divorced May 12, 1919 Srodek
   3o daughter BERNHAUT      Jul 24, 1838 #320 - 1838 #159
   3o Rebeka Feigel BERNHAUT    Sep 2, 1839 #431
    * Jakob Szymon SCHERER    Nov 24, 1838 #499
       married Oct 26, 1893 #245
      FAMILY LISTING
   3x Abraham Hendel BERNHAUT   1841 #497 - 1848 #299
   3o Baila BERNHAUT        - 1847 #458
??2o Scheindel BERENHAUT       1793-99 - 1850 #171
 ?? * Salomon ACKERMAN        1785 - 1852 #366
 ?? 3o Chawa Sora ACKERMAN     1822 #283
 ?? 3o Rachel Lea ACKERMAN     - 1825 #74
 ?? 3x Dawid ACKERMAN        1825 #59 - after 1849
 ?? 3x Getzel ACKERMAN       1830 #168 - 1833 #6
 ?? 3x Jakob Israel ACKERMAN    1833 #196 - 1833 #182
 ?? 3x Abba ACKERMAN        - 1847 #660
 2x Nathan BERNHAUT         Nov 13, 1799 Krakow - Jun 8, 1872 #223
  + Rosel SCHWARTZ         Oct 14, 1801 Krakow - Aug 1, 1870 #316
     married Sep 15, 1819 #32
   3o Nache BERNHAUT        1821 #132 - after 1900
    * Hersz Dawid SCHWARTZ    1811 #81a - Dec 14, 1841 #336
       married Aug 14, 1838 #46 uncle-niece
    * Mojzesz KORNBLUM      1805 - Mar 11, 1858 #845
       married Aug 20, 1844 #53
      FAMILY LISTING
   3o Bayla BERNHAUT        1823 #436
  ?? * unknown 
  ?? 4o Sara BERENHAUT      - 1842 #166
  ?? 4x Abraham Izaak BERNHAUT  - 1845 #6
    * Jozef FOGLER        1822 #305
      FAMILY LISTING
    * Sacharia EISEN       1839-40
       married Apr 22, 1863 #48
    4o Debora EISEN       Sep 12, 1864 #735 - 1924
     * Abraham ZUCKERMAN    May 17, 1863 #301 - after 1929
        married Dec 30, 1886 #119
       FAMILY LISTING
   3x Abba BERNHAUT        1826 #301 - ?Feb 9, 1889 #52
    + Feigel MULLER        1831 #118
    4x Izrael BERNHAUT      Sep 1, 1852 #411 - 1886-1900
     + Tauba HERZOG       1851 #304
      5x son BERNHUT      Jun 21, 1882 #339 - Jun 25, 1882 #251
      5x Abraham Pinkus BARENHAUT Jul 23, 1883 #425
      5o Lieba [BERNHAUT]    1886 #815
      5o Chana BERNHAUT     Feb 2, 1893 #69
    4x Hirsz Dawid BERNHAUT   Nov 18, 1854 #479 - Feb 13, 1855 #103
    4o Dwojra BERNHAUT      Jan 9, 1856 #114
     * Jakob SEIDNER      1858-59 Kurdnanowa
        married Feb 6, 1884 #10
      5o Lea SEIDNER      Jun 1, 1885 #68 Podgorze
    4o Mary Ester BERNHAUT    Apr 8, 1860 #2379
     * Hirsch Dawid KLUGER   1859 Wrozenice
        married Sep 21, 1897 #165
      5x son KLUGER       Nov 12, 1889 #725 - Nov 12, 1889 #428
      5x Edward KLUGER     Oct 23, 1891 #717 - after 1940
       + Perel Pepi VOGELFANG Oct 9, 1900 Moravska Ostrava - after 1940
          married Aug 12, 1923 Krakow
       6x Henryk KLUGER    Dec 3, 1924 Krakow - after 1940
      5x Maurycy KLUGER     Feb 5, 1894 #104 - after 1946
       + Malka STIEL      Jun 12, 1898 Zablocie - after 1940
          married Nov 21, 1926 Krakow
       6o Maria KLUGER    1928 - after 1940
      5o Regina KLUGER     Dec 29, 1895 #841
       * Gerschen KLAUSNER   Jun 16, 1891 Nowy Targ - after 1929
          married Aug 31, 1919 #209
      5x Maks KLUGER      Jun 26, 1897 #408
      5x Norbert KLUGER     Feb 20, 1900 #149
    4o Schifre BERNHAUT     Aug 20, 1863 (1864 #124)
    4o Cyperl BERNHAUT      1867* #122
    4x Schulem Leib BERNHAUT   Jan 29, 1871 #110
    4o Reisel BERNHAUT      Feb 2, 1875 #142 - Nov 12, 1875 #310
   3x Feibel BERNHAUT       1829 #160 - 1830 #50
   3x Tobiasz BERNHAUT       1831 #21 - 1837 #93
   3o Hana Feigel BERNHAUT     1833 #503 - after 1900
    * Mojzesz SCHAJER       1824 #252 - after 1900
       married Dec 5, 1883 #109
      FAMILY LISTING
   3o Sara BERENHUT        Nov 19, 1836 #471 - after 1900
    * Efrojm ZUCKERMAN      1830 #391 - after 1900
       married Nov 21, 1894 #182
      FAMILY LISTING
   3o Malka (Mollie) BERNHAUT   Aug 8, 1839 #363 - Mar 4, 1922 #5490 Brooklyn NY
    * Salomon Getzel WILDER    1841 #321 - 1894-1900
       married May 15, 1894 #80
      FAMILY LISTING
   3x Littman Hirsz BERNHAUT    1843 #359
    + Hanna Rosa KORNGOLD     Aug 14, 1842 #364
       married Nov 26, 1874 #46
    4x Isaak Salomon BERNHUT   Sep 12, 1869 #575
     + Breindel FERBER 
      5x Izrael BERENHAUT    Apr 7, 1895 Nowy Targ
      5x Jozef BERENHAUT    Jun 6, 1897 Nowy Targ - after 1946
       + Rose GROSS 
      5o Hene BERENHAUT     Jun 2, 1899 Nowy Targ
       * Julian Maksymilian GOLDFARB 1895 #549 Przemysl
          married 1921 #184
    4x Dawid BERENHAUT      1871 #222 - Nov 10, 1873 #985
    4x Nathan BERNHAUT      Nov 25, 1872 #727
     + Rosa SPERLING      Nov 6, 1879 #157 Jaroslaw - after 1922
        banns 1899 #155, married Nov 12, 1899 #35 Jaroslaw
      5o Emil Julian BERENHAUT Sep 30, 1900 #1303 Lwow - after 1922
      5x Jozef BERENHAUT    Jul 9, 1904 Lwow
    4o Reisel BERENHAUT     Nov 8, 1874 #643
     * Baruch WURZEL      1871 Brzysc pow. Jaslo
        married Jan 11, 1898 #12
    4x Moses BERENHAUT      May 24, 1876 #361
    4o Hinda BERENHUT      Nov 24, 1877 - Dec 8, 1877 #532
    4x Jozef Lobel BERENHAUT   Sep 12, 1879 #604 - Aug 15, 1885 #397
    4x Berisch BERENHAUT     May 19, 1881 #335 - after 1942 Auschwitz
     + Trade ABRAMSOHN     Kemki Saxony
        banns 1907 #224
    4o Mindel BERENHAUT     Aug 14, 1884 #501
     * Moses KEIL        Mar 21, 1875 #278
        banns 1904 #152, married Jun 26, 1904 #30 Podgorze
    4x son BERENHAUT       Jul 18, 1889 #420 - Jul 18, 1889 #287
   3x Samuel BERNHAUT       May 8, 1846 #206
    + Baila Bluma HAMMERLING   1851 #595
    4x Abraham BERNHAUT     1870 - Apr 4, 1872 #124
    4o Reisel BERNHAUT      1872 #742
    4o Chana Dobrisch BERNHAUT  Nov 7, 1874 #645
    4x Natan BERNHAUT      Apr 3, 1877 #254
    4o Sussel BERENHAUT     Jul 14, 1881 #406
 2o Sara BERNHAUT          1802 - 1846 #227
  * Manasses Marek BRENNER     1798 - ? Jan 17, 1861* #16
     married Aug 7, 1822 #31
    FAMILY LISTING


Aron BERNHAUT 1806-07 - Jan 4, 1873 #8 + Breindel (Leibel) 3o Beila BERNHAUT 1828 #256 - 1829 #349 + Kaila 1806-08 - Oct 4, 1881 #489 (Jakob) 3x Abe Jekiel BERNHAUT 1832 #252 - 1832 #290 3o Feigel BERNHAUT 1835 #37 - after 1890 * Naftali Selke BAUMGARTEN Jul-Aug 1830 #288 - after 1890 married Dec 18, 1887 #142 FAMILY LISTING 3x Moyzes Izrael BERNHAUT Apr 20, 1837 #197 - 1839 #196 3o Haia BERNHAUT 1843 #121 3x Hirszel BERNHAUT - 1846 #187


 click for KRAKOW WEBSITE        Dan Hirschberg      
If you have questions, comments, or additional information regarding this family,
please contact   dan [at] ics.uci.edu
      Last modified: Jul 4, 2021