Immergluck families

1 Salomon              c1760 - 1831 #59 (Josef)
 + Chaie               c1778-82 - 1838 #244 (Ezryel)
 2x Szymon IMMERGLUK        1802-03
  + Eidel BRAUNSZTOK        1803-04 (Abel + Lei)
     married Sep 12, 1824 #33
   3x Kalman IMMERGLUCK      1826 #122 - 1847 #499
   3x Naftali Majer IMMERGLUCK   1827 #350
    + Ester KORAL         Sep 18, 1830 #313
       married Jan 22, 1863 #2
   3o Sara IMMERGLUCK       1831 #227 - 1832 #245
   3x Salomon IMMERGLUCK      1832 #129 - 1836 #102
   3o Laia IMMERGLUCK       1834 #251
    * Izrael SALOMON 
    4x Simon SALOMON       Apr 14, 1876 #244 - after 1940
     + Ryfka KLUGER       Jan 20, 1874 #189 - after 1940
        married Jun 10, 1900 #71
      5o Lea IMMERGLUCK     Sep 1, 1900 #672 - c1943
       * Juda Leib SCHLUSSEL  Mar 23, 1899 Neu Sandez - after 1940
       6x Zalo SCHLUSSEL   Feb 11, 1929 - after 1940
      5x Efroim IMMERGLUCK   Sep 29, 1901 #661 - c1943
      5x Hirsch IMMERGLUCK   1902 #708
      5o Adela IMMERGLUCK    May 22, 1904 #351 - c1943
      5x Salomon IMMERGLUCK   Feb 12, 1906 #100 - c1943
      5x Abraham IMMERGLUCK   Feb 5, 1908 #147 - c1943
      5o Anna IMMERGLUCK    Apr 18, 1909 #275 - c1943
      5o Maria IMMERGLUCK    Jun 4, 1913 Krakow - after 1946
      5x Adolf IMMERGLUCK    Sep 26, 1915 - c1943
   3x Abraham Lobel IMMERGLUCK   1836 #162 - 1837 #163
   3o daughter IMMERGLUCK     Jan 26, 1838 #40 - 1838 #28
   3o Haia IMMERGLUCK       Oct 11, 1839 #488
    * Alter ROSSLER        1844 Koloczyce Pilzno
       married Nov 20, 1866 #36
    4o Ester ROSSLER       Sep 16, 1866 #625
    4x Szymon ROSSLER      Mar 4, 1883 #125 - Nov 21, 1885 #570
   3x Pinkus IMMERGLUCK      1841 #439
    + Rebeka Elka HEIDENFELD   Nov 1, 1844 #517
    4x Markus Salomon IMMERGLUCK Jan 30, 1865 #124 - Mar 14, 1869 #113
    4x Szymon Leib IMMERGLUCK  1867 Krakow
    + Zlata DEUTSCHER       Jan 11, 1856 #118
       married Jan 18, 1876 #5
    4x Juda Kalman IMMERGLUCK  Dec 28, 1875 #813 - after 1942
   3o Breindel IMMERGLUCK     1843 #405 - 1845 #141
 2o Lea IMMERGLUK          1804 - Jul 24, 1805 Krakow
 2o Lebl IMMERGLUK         1805 - Feb 14, 1808 Krakow
 2o Ester IMMERGLUK         May 29, 1807 Krakow - Jun 29, 1889 #259
  * Jakob BETTER          1804-05 - 1848 #133
     married 1827 #73
    FAMILY LISTING
 2x Ezriel IMMERGLUK        1817 - 1818 #117
 2o Rachel IMMERGLUK        1818 #384 - 1818 #208


1 Jakob Salomon IMMERGLUCK + Maryanna (Herszl) 2x Szymon Samuel IMMERGLUCK 1810-11 + Liebe 3x Salomon IMMERGLUCK - 1846 #171 + Marya STURTZ 1818 #171 - Aug 19, 1873 #571 married Aug 14, 1843 #40 3o Perla IMMERGLUCK Aug 13, 1844 #589 * Mojzesz ROSENSTEIN Pradniki 4x son ROSENSTEIN Nov 17, 1877 - Nov 17, 1877 #505 4x Jakob ROSENSTEIN Dec 20, 1878 #826 - after 1935 + Malka KORNFELD Nov 1, 1886 #645 - after 1935 banns 1920 #105 4o Marjem ROSENSTEIN Feb 15, 1882 #65 - Aug 5, 1888 #291 4x Hirsch ROSENSTEIN Sep 16, 1884 #542 - Oct 2, 1884 #397 4o Chana ROSENSTEIN Oct 6, 1885 #556 * Dawid GRUNSTEIN Trzebinia married 1921 #57 4o Sara ROSENSTEIN Oct 15, 1889 #627 3x Moyzesz IMMERGLUCK (twin) Mar 24, 1847 #118 - 1847 #154 3x Wolff IMMERGLUCK (twin) Mar 24, 1847 #118 - 1847 #153 3x son IMMERGLUCK 1849 - 1849 #238 3o Rifka IMMERGLUCK 1851 #205 * Izak ABRAHAMOWICZ Kacmierzow 4o Chana ABRAHAMOWICZ Oct 28, 1883 #632 4o Malka ABRAHAMOWICZ Feb 2, 1885 #45 4o Marja ABRAHAMOWICZ Apr 1887 - Jun 19, 1887 #240 4x Schmerl ABRAHAMOWICZ Apr 5, 1888 #197 2x Berek IMMERGLUCK 1821-22 + Haia HOLTZGRUN 1822-23 (Joachim+Rachel) married 1843 #15 3x Jakob IMERGLUCK - 1847 #259 3o Rachel IMERGLUCK - 1849 #511 3x Herman IMERGLUCK 1850 3o Salomea IMERGLUCK Mar 26, 1852 Gorlice - Dec 11, 1915 Mor. Ostrava * Pinkus SCHLANG 1848 Krakow - Dec 19, 1884 #509 married Dec 19, 1871 #44 FAMILY LISTING * Mojzesz LIEBESKIND Aug-Sep 1856 Pradnika married Nov 15, 1885 #100 FAMILY LISTING 3x Adolf IMERGLUCK 1857 3o Rosa IMERGLUCK 3o Marya IMMERGLUCK 1860 Gorlice - after 1940 * Samuel SOLDINGER 1864 Szarow banns 1905 #120 4x Salomon Jozef SOLDINGER Nov 13, 1885 #662 - 1935 + Adela PRESSER 1897 Przewoz ad. Podgorze banns 1921 #353, married Jan 25, 1921 Kalwaria 5x Jakob Dawid SOLDINGER May 22, 1922 Podgorze 5x Samuel SOLDINGER Aug 28, 1924 Podgorze 5x Saba SOLDINGER Feb 6, 1928 Podgorze 4x Hirsch SOLDINGER Dec 22, 1887 #792 - Sep 16, 1889 #352 4x Jekisiel Salomon SOLDINGER Nov 28, 1889 #837 - after 1939 + Feigel PINKESFELD Mar 29, 1888 #41 Bochnia married Sep 21, 1916 Niepolomice 5o Laja SOLDINGER Jan 31, 1916 Niepolomice 5o Helena SOLDINGER Mar 6, 1918 Niepolomice 4o Chaja Malka SOLDINGER Aug 18, 1896 Krakow - after 1940 * Aron FRUCHTHANDLER 1890 #79 Bochnia married 1913 #192 5o Eugenia FRUCHTHANDLER Sep 10, 1920 Krakow - after 1946 2o Rifka IMMERGLUCK 1823 - 1851 #38 * Wolf BIENENZUCHT 1822 #312 FAMILY LISTING 2x Lewek IMMERGLUCK 1823-24 + Sprintza WASSERBERG 1825 #65 married 1848 #10 3x Jakob IMMERGLUCK 1849 Bronowice + Sisel Perel HIMMELBLAU Jan 19, 1853 #46 married Nov 10, 1874 #43 4x Salomon Herman IMMERGLUCK Sep 14, 1875 #572 4o Sali IMMERGLUCK Oct 22, 1876 #665 - after 1935 * Salomon HIMMELBLAU Jan 31, 1874 #84 - after 1935 married Apr 27, 1899 #50 FAMILY LISTING 4x Michal IMMERGLUCK May 19, 1878 #313 - Jul 23, 1911 Krakow 4x Zygmunt IMMERGLUCK Aug 14, 1879 #693 4o Roza IMMERGLUCK Jul 19, 1881 #542 * Heinrich ROSTHAL ?1877 #222 Tarnow married 1904 #20 4x Dawid IMMERGLUCK Oct 2, 1882 #651 - Sep 5, 1888 #331 4x Benno IMMERGLUCK Jun 5, 1884 #333 4x Jozef IMMERGLUCK Oct 2, 1885 #572 + Ester GARDA Krakow banns 1912 #141 4o Leonora IMMERGLUCK Jan 22, 1887 #44 - Jul 5, 1887 #256 4o Helena IMMERGLUCK Apr 22, 1888 #276 4x Adolf IMMERGLUCK Oct 18, 1889 #688 4o Ernestyna IMMERGLUCK Krakow * Chaim HIMMELBLAU Dec 29, 1888 #829 - after 1939 banns 1912 #134 3o Salomea IMMERGLUCK Jan 1851 Bronowice * Salomon SCHORNSTEIN Jan 1859 Golkowic pow. Wielickow (Hirsch+Hencza SCHLEICHKORN) married Nov 2, 1886 #96 + Feige SCHLEICHKORN 1828 (Bernard+Rela) widow of BLATT married Sep 10, 1884 #78 3x Chaim IMMERGLUCK May 1855 Przegorzaly pow. Krakow + Basche GOLDFADEN May 2, 1857 #845 married Oct 29, 1878 #46 4o Gusta IMMERGLUCK May 10, 1880 #256 * Jakob KRUMHOLZ Jan 1877 Czernichowa married Oct 25, 1900 #117 4x Adolf Dawid IMMERGLUCK Mar 18, 1881 #149 + Anna KOPALD Krakow married 1905 #160 4x Boleslaw IMMERGLUCK Aug 23, 1883 #517 - Dec 31, 1884 #523 4o Anna Bronislawa IMMERGLUCK Nov 7, 1884 #683 - after 1941 4x Marceli IMMERGLUCK Apr 18, 1887 #218 + Franciszka Jan 3, 1890 Kapelauka Podgorze 4o Karolina IMMERGLUCK Jul 23, 1889 #469 - after 1941 * Dawid HOROWITZ Jun 26, 1877 #438 banns 1912 #274, married Oct 31, 1912 FAMILY LISTING 4o Emilia Rosa IMMERGLUCK Nov 26, 1892 Krakow * Kopel BACHNER Nov 20, 1889 #738 banns 1918 #626 4o Eleonora IMMERGLUCK Feb 21, 1894 Krakow * Chaim Jakob ZANGER Jan 22, 1897 Podgorze married 1924 #236, married Nov 19, 1926 3o Marya IMMERGLUCK 1865 Przegorzal * Mojzesz MEHL 1858 Rudi (Salomon+Lea BARBER) married Sep 15, 1884 #81 4o Leonora MEHL Mar 28, 1886 #180 - Dec 22, 1889 #479 4x son MEHL May 30, 1887 #354 - May 30, 1887 #215 4o Anna MEHL May 20, 1888 #304 4x Salomon MEHL Jul 31, 1890 #526 2x Abraham IMMERGLUCK - 1830 #370
1 Lewek IMMERGLUCK + Feigel 2x Berel IMMERGLUCK 1805 - ?before 1890 + Perl SOBEL Oct 15, 1805 Krakow - ?after 1890 married Feb 16, 1827 #11 3x Leib Wolf IMMERGLUCK 1828 #15 + Hendla Baila TRAUBERMAN 1829 #350 - Dec 13, 1886 #461 married 1849 #28 4o Liebe IMMERGLUCK 1851 #479 * Herszel ZABNER Oct 10, 1857 Dzialoszyce banns 1892 #112, married Jul 31, 1892 #96 5o Feigel ZABNER Oct 30, 1886 #639 5x Berisch ZABNER Sep 25, 1888 #597 5o Helena ZABNER Sep 27, 1891 4x Jozef IMMERGLUCK Feb 28, 1854 #142 + Antonina KRONFELD Mar 8, 1864 Jaslo married Jan 15, 1884 Jaslo 5x Maurycy/Marian Witold Bogdan IMMERGLUCK Nov 14, 1884 #686 - after 1917 5o Felicja IMMERGLUCK Jul 27, 1886 #461 - after 1941 * Abraham Hirsch HOCHSTIM Dec 12, 1875 #808 banns Prog.Syn 1906 #188, married Apr 26, 1906, divorced Feb 19, 1914 FAMILY LISTING 5x Wladyslaw IMMERGLUCK (TARLOWSKI) Dec 5, 1895 Krakow - after 1918 4x Moses IMMERGLUCK Feb 8, 1857 #729 - May 12, 1917 Crowley LA 4x Berl IMMERGLUCK Apr 26, 1860 #2400 - Jul 6, 1861 #154 4x Jakob IMMERGLUCK Apr 2, 1864 #990 - Aug 13, 1940 Los Angeles CA + unknown 4x Lipman IMMERGLUCK Feb 1, 1866 #122 + Ester LUSTGARTEN/BOSSAK Jan 13, 1866 #306 married May 21, 1896 #59 5o Helena IMMERGLUCK Sep 24, 1898 Krakow * Mojzesz BERGER Nov 15, 1885 #693 married Prog.Syn 1925 #758 5o Irena IMMERGLUCK Jul 11, 1904 #443 4o Hinde IMMERGLUCK 1867* #392 * Abraham Hersch DZIALOSZYNSKI Dec 1861 Czestochowa banns 1892 #104, married Jun 30, 1892 #89 4x Michael IMMERGLUCK Aug 14, 1869 #526 - Oct 11, 1890 Lamont MS 3o Rachel IMMERGLUCK 1829 #320 3x Salomon IMMERGLUCK 1831 #92 - after 1900 ?? + Gitel WASSERHART c1830 - ?Oct 27, 1869 #441 ?? 4o Fradel IMMERGLUCK Rakowice ?? * Szaja NADELREICH (Joshua IMMERGLUCK) Rakowice ?? 5x Salomon NADELREICH Jan 28, 1875 (1876 #768) ?? 5x Jakob NADELREICH (IMMERGLUCK) Dec 2, 1877 #867 - Feb 28, 1965 #611189 Chicago IL ?? + Szeindel (Sabina/Sadie) SCHENKEIN Jun 10, 1884 #330 - Sep 10, 1931 #6025986 Chicago IL ?? married Jan 3, 1904 #34 Bronx NY ?? some info from ezied@woh.rr.com ?? 6x Jesuah (Charles) IMMERGLUCK Dec 22, 1904 #59068 Manhattan NY - May 1982 Chicago IL ?? + Mary ROSENTHAL May 7, 1914 OH - Mar 5, 1986 Chicago IL ?? 7o daughter IMMERGLUCK Jul 5, 1944 Chicago IL - Jul 5, 1944 Chicago IL ?? 6x Sam M (Sidney) IMMERGLUCK Apr 26, 1906 #22042 Manhattan NY - Mar 7, 1985 #605050 Chicago IL ?? + Jeanette BRIN Mar 10, 1916 Chicago IL - Jun 3, 2011 Morton Grove IL ?? 7x Allen IMMERGLUCK Jul 20, 1940 ?? + Judith SKLANSKY ? Aug 20, 1942 ?? married 1960-63 ?? 8o Rhonda IMMERGLUCK Mayy 14, 1963 ?? 8x Bryan IMMERGLUCK May 24, 1966 ?? + Laura ?? 8x Lorry IMMERGLUCK Jul 19, 1972 ?? + Amy Mar 4, 1975 ?? 7o Kiya L IMMERGLUCK Mar 13, 1944 - ?MI ?? 7o Marcia IMMERGLUCK ?? * Mickey SIMMONS Sep 6, 1944 ?? married Jun 1964 ?? 8x Marc SIMMONS ?? 8x Matthew SIMMONS ?? 8x Michael SIMMONS ? 1979 ?? 6o Tillie IMMERGLUCK Nov 21, 1907 - Dec 7, 1907 #5951 Bronx NY ?? 6x Irving (Ernie) IMMERGLUCK Jun 21, 1909 #4458 Bronx NY - Oct 27, 1974 Skokie IL ?? + Etta STEINBERG Dec 26, 1910/11 Warsaw - Nov 12, 1981 Park Ridge IL ?? 7o Sandra Lee IMMERGLUCK Nov 14, 1941 #46612 Chicago IL ?? * Stanley ARDEN ?? 8o daughter ARDEN Apr 23, 1968 - Apr 24, 1968 #613182 Chicago IL ?? 6o Gertrude (Goldie) IMMERGLUCK Apr 14, 1914 Chicago IL - Jun 7, 2003 Oak Brook IL ?? 6x Harold (Hal) IMMERGLUCK 1916 Chicago IL - Feb 19, 1997 Las Vegas NV ?? + Natalie GRITZ Jan 24, 1923 Washington DC - Jan 10, 2002 Las Vegas NV ?? 7o Lori IMMERGLUCK 1944-45 ?? * Robert SCHUYLER 1944-45 ?? 7o Rona IMMERGLUCK Jul 19, 1947 - Nov 11, 2001 IL ?? 6x David K IMMERGLUCK Nov 3, 1920 #6046247 Chicago IL - Jun 3, 1991 Skokie IL ?? + Ida Lee STEIN ?? 6o Mildred IMMERGLUCK Oct 18, 1922 Chicago IL - Dec 5, 2008 Homewood IL ?? * Harold MAGID Jan 12, 1920 NY - Jan 29, 1999 Glenwood IL ?? married Jul 22, 1941 #1691761 Chicago IL ?? 7o Sharon MAGID Dec 25, 1943 ?? * Michael J KROOPKIN Nov 4, 1943 ?? 8o Deborah Jean KROOPKIN 1965 ?? 7x Gerald B MAGID Oct 24, 1949 ?? + Michelle BAROFF Apr 7, 1951 ?? 8o Arielle MAGID 1987-88 ?? 7x Jeffrey MAGID ?Feb 1, 1956 ?? * Szymon NADELREICH Polanki Haller Wadowice ?? 5o Reizel NADELREICH Mar 31, 1882 #190 ?? 5x Efrojm NADELREICH May 8, 1888 #285 ?? 4o Sali/Zlata IMMERGLUCK Rakowice ad. Krakow ?? * Herman KAUFER Sorysz ad. Limanowa ?? married May 27, 1906 #90 ?? 5x Julius KAUFER Apr 16, 1879 #245 ?? 5x Szymon KAUFER May 12, 1881 #267 - after 1948 ?? 5x Adolf KAUFER Nov 8, 1883 #682 ?? + Lea BOSSER Tyncmonth England ?? married 1921 #73 ?? 5x Efroim KAUFER Dec 27, 1885 #775 ?? 5x Jozef KAUFER Dec 2, 1888 #755 - after 1948 ?? 5x Salomon KAUFER - after 1948 ?? 4o Rozalia IMMERGLUCK Rakowice ?? * Abraham IMMERGLICK Raciborowice pow. Mogila ?? banns Prog.Syn 1908 #214 ?? 5x Efraim IMMERGLUCK 1902 #110 ?? 4x Bernard IMMERGLUCK Rakowice ad. Krakow ?? + Hinda FOLKMAN /WASSERHART Koscielniki ?? banns 1912 #158 + Elka GRUNER Feb 24, 1839 #126 - after 1900 married Jan 18, 1893 #55 4x Jontel IMMERGLUCK Feb 3, 1857 #728 4x Beer IMMERGLUCK Apr 8, 1858 #1316 4o Ruchel Beile IMMERGLUCK Apr 10, 1860 #2359 4x Jakob Hirsch IMMERGLUCK Nov 12, 1861 (1864 #67) 4o Sara (Solka) IMMERGLUCK Dec 26, 1863 (1864 #68) - Dec 11, 1931 #57022 Port Arthur TX * Wolf (William) PLETTMANN May 19, 1853 Klasno pow. Wieliczka - May 8, 1928 Port Arthur TX married Jul 17, 1895 #117 5x Albert PLETTMAN Mar 27, 1895/96 Dresden Germany - Jul 7, 1988 Beaumont TX + Blanche LIPOFF Sep 20/21, 1900 Russia/MO - Mar 4, 1968 Port Arthur TX married Jan 25, 1920 Jefferson TX 6x Stanley Robert PLETTMAN Jan 18, 1925 TX - Aug 7, 2010 Beaumont TX + Maurine KARIEL Sep 21, 1924 TX - after 2011 7o Linda Kay PLETTMAN Aug 12, 1950 Jefferson TX * Ronald Keith SURLEY Oct 7, 1947 married Nov 10, 1973 Jefferson TX, divorced Dec 11, 1986 Dallas TX 7o Susan Gail PLETTMAN Oct 5, 1954 Jefferson TX * James Curtis RANKIN Dec 7, 1953 married Nov 29, 1986 Travis TX 2 sons 7o Elaine Ann PLETTMAN Nov 3, 1959 Jefferson TX + Frances J MILLER Apr 26, 1901 - Aug 12, 1992 Port Arthur TX married Apr 17, 1969 Jefferson TX 5x Joe PLETTMAN Oct 2, 1904 Austria - Apr 24, 1963 Beaumont TX + Paula IMMERGLUCK Feb 3/23, 1905 Abbeville LA - Dec 29, 1988 Beaumont TX cousins 6o Norma Ruth PLETTMAN Oct 8, 1935 Los Angeles CA - Nov 19, 2011 Houston TX * Jerry Carl WHITE May 8, 1931 Beaumont TX - Dec 20, 2010 Beaumont TX married Sep 8, 1963 7x Joe Carl WHITE May 31, 1967 Jefferson TX joe@joewhite.com + Anne 7x David Bruce WHITE Aug 17, 1968 Jefferson TX + Lauren 4x Moses IMMERGLUCK Jan 8, 1866 #121 - Jan 7, 1867 #6 4o Malka IMMERGLUCK Jan 12, 1868 (1869 #34) * Izak PECZENIK Sep 15, 1869 Brody married Feb 14, 1895 #25 5x Maurycy PECZENIK Dec 23, 1895 Krakow - after 1940 5o Gusta Lea PECZENIK/GALAT Mar 24, 1897 Krakow * Izrael MARMUR Nov 12, 1894 Podgorze married Prog.Syn Jul 3, 1924 #716 6o Stefania MARMUR Jul 19, 1925 Krakow 5x Bruno PECZENIK/GALATZ Jul 12, 1899 Krakow - after 1948 + Anna WOLFOWICZ Nov 27, 1902 #921 - after 1940 married Prog.Syn 1927 #799 6x Jerzy Stefan PECZENIK/GALATZ Sep 17, 1933 Krakow - after 1949 5x Wladyslaw PECZENIK/GALATZ Sep 28, 1902 #725 + Mina (Mila) FALLEK Apr 28, 1905 Gawluszowice - Holocaust married Jul 2, 1935 Krakow 4x Michael (?Max) IMMERGLUCK May 13, 1869 #317 - after 1920 Somerton AZ ?? + Dora SCHIFTON 1879-80 Germany - after 1920 Los Angeles CA ?? 5o Marion IMMERGLUCK Mar 23, 1906 LA - Mar 19, 1993 Los Angeles CA ?? * Herbert S DENITZ Apr 24, 1903 CO - May 9, 1974 Los Angeles CA ?? married May 25, 1924 Los Angeles CA ?? 6x Ronald Philip DENITZ Mar 14, 1928 Los Angeles CA - Apr 1, 1991 Los Angeles CA ?? + Betty Joy GERSHUNY Oct 2, 1929 Los Angeles CA ?? married Dec 20, 1953 Los Angeles CA ?? 7x Frederic B DENITZ Nov 4, 1956 Los Angeles CA ?? + Jena J NOVAK Jan 28, 1960 Los Angeles CA ?? married Apr 10, 1983 Los Angeles CA ?? 8x Jonathan Miles DENITZ (twin) Jan 9, 1988 Los Angeles CA ?? 8x Jordan Cole DENITZ (twin) Jan 9, 1988 Los Angeles CA ?? 7o Doreen F DENITZ Mar 22, 1959 Los Angeles CA 4o Riwka IMMERGLUCK Apr 1870 - Nov 14, 1870 #638 (Rakowice) 4o Baila IMMERGLUCK 1870 - Dec 15, 1873 #1026 4x Jozef IMMERGLUCK Oct 4, 1870 #658 - Sep 25, 1953 Beaumont TX ?? + Dora (Dorothea) HOLZAPFEL Dec 9, 1871 Vienna - Jun 23, 1957 Beaumont TX ?? 5x Alfred/Fred IMMERGLUCK Dec 10, 1899 West Orange, NJ - Jan 1, 1982 Los Angeles CA ?? + Julia (Lya) HUMMER 1899-1900 Austria - Mar 19, 1995 Beaumont TX married Aug 25, 1924 #8212 Littleton CO ?? 5o Paula IMMERGLUCK Feb 3/23, 1905 Abbeville LA - Dec 29, 1988 Beaumont TX ?? * Joe PLETTMAN Oct 2, 1904 Austria - Apr 24, 1963 Beaumont TX ?? cousins ?? FAMILY LISTING 4x Pinkus IMMERGLUCK Mar 3, 1872 #254 - Mar 11, 1951 Los Angeles CA 4o Rachel IMMERGLUCK Jan 15, 1875 #146 3x Lipman Jozef IMMERGLUCK 1833 #325 + Golda FRIEDNER 1842 #225 married Jan 17, 1893 #52 4o Feigel IMMERGLUCK Dec 23, 1857 #1170 4o Reizel IMMERGLUCK Aug 1, 1859 #2007 * Adolf EPSTEIN ?Grodna 5o Anna EPSTEIN Sep 15, 1878 #643 4o Ittel IMMERGLUCK Jun 1, 1861 #57 4o Malka IMMERGLUCK Mar 25, 1863 #407 4x Hirsch Beer IMMERGLUCK Nov 30, 1864 (1865 #189) + Wiktoria PISEK 1867 Podgorze married Mar 8, 1893 Podgorze 5x Wilhelm Leon IMMERGLUCK Mar 20, 1893 Podgorze - after 1952 Tel Aviv + Franciszka GOLDBERG Jun 29, 1901 #408 married Dec 28, 1924 #726 6o Rena IMMERGLUCK Feb 28, 1926 Krakow + Stefania KRONENGOLD May 21, 1901 #312 married Nov 30, 1946 Krakow 5o Paulina IMMERGLUCK Jan 1, 1902 Podgorze - after 1950 * Jozef HIRSCH Dec 4, 1892 Krakow married Prog.Syn Oct 24, 1920 #532 FAMILY LISTING * Jakob KLINGER Apr 1 (Jan 4), 1900 Tarnopol - after 1949 4x Isser IMMERGLUCK Nov 25, 1866 (1867 #258) + Gienia MUENZ Aug 10, 1878 Warsaw married Jun 11, 1901 Podgorze 5o Felicja IMMERGLUCK Sep 2, 1902 Podgorze * Szymon LEHR May 20, 1896 Krakow - after 1941 married Prog.Syn Apr 5, 1925 #739 5o Halina IMMERGLUCK Dec 16, 1904 Podgorze 5o Marila IMMERGLUCK Mar 28, 1909/10 Podgorze - after 1946 * unknown STAMBERGER 5x Stanislaw IMMERGLUCK Mar 18, 1912 Podgorze 4x Michael IMMERGLUCK Sep 1, 1868 (1869 #30) - after 1929 4o daughter IMMERGLUCK Jul 24, 1869 - Aug 3, 1869 #307 4x Samuel IMMERGLUCK 1870 #77 - Aug 25, 1870 #366 4x Simel (Simon) IMMERGLUCK Jun 1871 #483 - May 10, 1872 #173 4x Dawid IMMERGLUCK Aug 27, 1873 #615 4o Rachel IMMERGLUCK Feb 1, 1875 #148 4o Lea IMMERGLUCK Dec 20, 1877 #872 * Abraham Moses SPIRA Jul 25, 1871 #486 banns 1914 #104, married May 12, 1914 Podgorze FAMILY LISTING 4x Abraham Bezalel IMMERGLUCK Jan 24, 1880 #134 - after 1940 4o Dora Doba IMMERGLUCK Feb 20, 1883 #121 - after 1940 * Mozes Maurycy HABER Nov 1, 1878 Podgorze - after 1940 married Jun 23, 1910 Podgorze 5o Augusta HABER Oct 17, 1911 #688 - after 1940 3x Abraham Schachna IMMERGLUCK Mar 20, 1835 #251 + Ittel SCHMELTZER Jun 17, 1840 #300 married Sep 28, 1898 #135 4x Jakob Berl IMMERGLUCK Oct 1, 1860 #2640 + Rebeka MACHAUF Oct 3, 1865 (1867* #89) married Aug 26, 1888 #104, dissolved Feb 1, 1923 5x Izrael IMMERGLUCK Apr 26, 1888 #317 5x Wolf IMMERGLUCK Dec 8, 1889 #833 5x Rachmiel/Ralf IMMERGLUCK Apr 10, 1892 Krakow + Sara ROSNER Apr 27, 1893 Zloczow banns 1920 #178, married Jun 1, 1920 5o Leonora IMMERGLUCK Jul 7, 1896 Krakow 5o Helena IMMERGLUCK Feb 22, 1898 Krakow 5x Maurycy IMMERGLUCK Feb 17, 1904 #106 4o Feigel IMMERGLUCK Dec 6, 1864 #991 * Eliasz Izrael VERSTANDIG 1866 Rzeszow married Sep 13, 1891 #112 4o Hinda IMMERGLUCK May 14, 1866 (1867* #18/ 1869 #556) - after 1939 * Chaskel KOSCHER 1869 #145 Tarnow married Jun 21, 1896 #83 5x Samuel (Munek/Fred) KOSCHER Apr 23, 1897 Krakow + unknown 5x Wilhelm KOSCHER 1900 #19 Tarnow 5o Fani KOSCHER 1903 #328 Tarnow 4x Mojzesz Aron IMMERGLUCK Sep 4, 1867 (1869 #555) 4o Rozalia IMMERGLUCK 1869 Krakow - Mar 30, 1870 #140 4x Izak IMMERGLUCK Oct 23, 1870 #683 4x Salomon Dawid IMMERGLUCK 1872 #15 - Aug 24, 1873 #684 4o Schifra IMMERGLUCK Feb 25, 1873 (1874 #21) * Jakob Bernard GRONNER Nov 14, 1878 #751 married Apr 8, 1902 #79 FAMILY LISTING 4x Samuel IMMERGLUCK Mar 14, 1874 #291 - Aug 9, 1875 #225 4x Saul IMMERGLUCK Dec 2, 1876 #815 - after 1940 + Chaja MANHEIMER Nov 29, 1881 #392 Tarnow banns 1904 #181, married 1904 #66 Tarnow 5o Henryka IMMERGLUCK Mar 13, 1906 #198 - after 1940 5o Paulina IMMERGLUCK Aug 10, 1907 #645 5o Roza IMMERGLUCK Oct 23, 1910 #719 5x Chaim IMMERGLUCK May 17, 1912 #360 + Taube WISNICER Sep 9, 1887 Tencezynek - after 1940 banns 1916 #318, married Jul 16, 1916 5o Rachel Jetti IMMERGLUCK Apr 4, 1917 #133 5o Maryla IMMERGLUCK Mar 3, 1923 - after 1940 4x Wolf IMMERGLUCK Jan 23, 1878 #57 - Dec 21, 1881 #619 4x Chaim IMMERGLUCK Feb 25, 1879 #177 - May 11, 1884 #215 4o Breindel IMMERGLUCK Mar 17, 1880 #231 - Dec 5, 1884 #482 4x Pinkus IMMERGLUCK Nov 4, 1881 #734 + Ester BACHNER Dec 5, 1885 #717 - after 1947 banns 1908 #173, married Jun 30, 1908 5x Wilhelm IMMERGLUCK May 30, 1909 Berlin 3x Juda IMMERGLUCK Mar 17, 1838 #119 3o Cyrel Ester IMMERGLUCK Jul 15, 1840 #343 - after 1900 ?? * Abraham HIRSCH Apr 1834 Tarnow - 1883-1900 ?? 4x Herman HIRSCH Jun 20, 1864 ?? + Franciszka GOLDSTERN 1868 ?? married 1895 #96 Lwow ?? 5o Wanda HIRSCH Jun 25, 1896 Krakow ?? * Leopold MARGULIES Jun 4, 1888 #338 - after 1946 ?? banns Prog.Syn 1917 #370, married Dec 23, 1917 ?? 4x Michal HIRSCH Dec 15, 1873 Tarnow ?? 4x Dawid HIRSCH Jan 31, 1883 Tarnow 3o Haia IMMERGLUCK 1843 #98 3o Malka IMMERGLUCK Apr 5, 1847 #139
Wolf IMMERGLUCK + Chaja 3x Jozef IMMERGLUCK 1803 + Freidel PLIWACKA 1840/41 - ?Jun 22, 1879 #196 married Jan 22, 1860 #300 4o Lea IMMERGLUCK Zabierzowa * Mojzesz Dawid GOTTREICH Zabierzowa 5x Isser GOTTREICH (twin) Feb 8, 1876 #351 5x Samuel GOTTREICH (twin) Apr 20, 1876 #352 5x Jakob GOTTREICH Aug 30, 1878 #691 - Dec 23, 1878 #526 4o Mindel IMMERGLUCK Zabierzowa * Efrojm Szymon GOLDSTEIN Gorki 5x Lobel GOLDSTEIN Jan 26, 1879 #54 + Sara WEISSFELD Jan 10, 1880 #7 married 1909 #179 5x Mojzesz (GOLDSTEIN) Jun 7, 1880 #418 + Marjem APFELBAUM Sokolow (Hersch+Beila) married 1905 #151 6o Bronia IMMERGLUCK Nov 15, 1909 #804 + Scheindel APFELBAUM Labacz ad. Brody (Berisch+Diena) banns 1920 #74 5o Fradel GOLDSTEIN May 22, 1882 #548 4x Isaak IMMERGLUCK Jan 18, 1866 #64 + Ester JAKOBSOHN ?Oct 28, 1865 Wieliczka married Aug 3, 1893 #201 5o Roza IMMERGLUCK Aug 22, 1894 Krakow * Pinchas SCHORR Jaroslaw banns 1920 #21 5o Gizela IMMERGLUCK Mar 23, 1896 Krakow * Leiser LICHTBLAU Illinois pow. Cook married Prog.Syn 1922 #643 5x Jozef IMMERGLUCK Jan 31, 1906 #88 + Leja ZAMDRAJS Dabrowka married 1929 #111 4o Marya IMMERGLUCK 1867 Bielany * Benjamin RAKOWSKI Jedrzejowa 5x Salomon RAKOWSKI Dec 20, 1886 #736 - Jan 8, 1887 #11 5o Szeindel RAKOWSKI Sep 14, 1888 #566 5x Jozef RAKOWSKI Aug 25, 1890 #533 Przegorzaly ad. Krakow + Breindel WEBER Kalwarya banns 1920 #92
Abraham IMMERGLUCK 1821 - after 1870 + Lai NEUTEL 1828-30 - after 1870 4o Hanna Ester IMMERGLUCK 1851 #136 - 1853 #30 4x Aron IMMERGLUCK Oct 30, 1853 #487 4o Perl IMMERGLUCK Aug 20, 1857 #956 * unknown 5x Abraham IMMERGLUCK Jun 10, 1886 #373 4o Chane IMMERGLUCK Dec 11, 1858 #1640 4o unnamed daughter IMMERGLUCK Oct 5, 1863 #388


One of the genealogists with interest in this family is: Debbie Kroopkin

 click for KRAKOW WEBSITE        Dan Hirschberg      
If you have questions, comments, or additional information regarding this family,
please contact   dan [at] ics.uci.edu
      Last modified: Jul 17, 2018